An Scoil

Ethos na Scoile

Is scoil Chaitliceach Gaeltachta í Scoil Chnoc na Naomh. Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile go hiomlán. Déanfar gach ábhar taobh amuigh den Bhéarla a theagasc tré Ghaeilge.
Is mian le Scoil Chnoc na Naomh oideachas a thabhairt a shíolraíonn onár creidimh,cultúr agus teanga agus a chothaíonn meas do chearta gach duine .

Éide Scoile

image

Seo Sarah (rang 2)

  • Geansaí gorm
  • Bristí/sciorta gorm
  • Blús éadrom gorm
  • Carbhat dearg

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord Bainistíochta

Cathaoirleach :An tAth. Seán Ó Gallchóir

Runaí : Frances Nic Íomhair

Cisteoir :Pádraig Mac Claifeartaigh

Ionadaithe na tuismitheoirí :Seamus Ó Briain

Brenda Ní hEarcáin

Ionadaithe :Pádraig Mac Claifeartaigh agus Michael Mac Geidigh

Múinteoir :Gráinne Ní Dhúgáin

Is é an Easpóg Rath Bhoth patrún na scoile.

 

 

 

Foireann na Scoile

Foireann na scoile 2017/2018

Múinteoir Louise : Naíonáin

Múinteoir Marie:Rang 1 agus Rang 2

Múinteoir Maria :Rang 3 agus Rang 4

Múinteoir Gráinne :Rang 5

Múinteoir Frances :Rang 6

Múinteoir Síle : tacaíocht foghlama

Múinteoir Aodán : Múinteoir Achmhainní

Tosaíonn an scoil ar 9:20 agus ligtear na páistí isteach ar 9:10.Bíonn briseadh lón beag ann ar 11:00 agus an lón mór ar 12:30.

Déanann beirt páiste ó Rang 5 agus 6 an bruscair agus an muirín agus tá rota anseo.

Téann Naíonáin Bheaga na bhaile ar 2:00

image

Naíonáin Bheaga 2017/18