Comhrá le cuidiú le Tumoideachas agus an Ghaeilge sa Scoil

Comhrá 1
Spreag comhrá agus plé idir tú féin agus do pháiste faoi na pictiúirí

Mar shampla
Tá gruaig catach ar an ghirseach
Tá craiceann donn ar an gasúr
Tá súile gorma ag an ghirseach agus tá pus uirthi
image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

imageB

Comhrá 2
Iarr ar do pháiste na pictiúirí de bhaill an choirp a ainmniú…bí comhrá agaibh

Mar shampla
Tá gruaig fhada fhionn ar an ghirseach —cén dath atá ar do chuid gruaige?
Cén dath súile atá ar an ghirseach ? Cén dath súile atá ag mamaí?
Taispeáin do chuid fabhraí … Cén dath atá orthu ?
Cé mhéad gualainn atá agat ? Cé mhéad méar atá ar lámh amháin ?
image

image

image

image

image

Comhrá 3
image

image

Comhrá 4
image

image

image